Kontrabas Solo
Kontrabas + ...
Dla początkujących
Kompozytorzy
Switch to English

Aranżacje dla: Akordeon(4) Kontrabas

Kompozycja: Fantasie II

Kompozytor: Jeune Claude Le

Aranżer: Ernö Pasztor

Ścignij darmowe partytury:

For 4 Accordions and Double Bass (Pasztor). Complete Score PDF 0 MB
Wikipedia
Claude Le Jeune; także Claudin, Lejeune (ur. ok. 1528/1530 w Valenciennes, pochowany 26 września 1600 w Paryżu) – francuski kompozytor.
Prawdopodobnie kształcił się w Valenciennes. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1552 roku jako autor czterech chansons. Od 1564 roku mieszkał w Paryżu. Był związany z kręgiem hugenotów, był ich czołowym kompozytorem obok Claude’a Goudimela. Związany z założoną w 1570 roku przez Jeana-Antoine’a de Baïfa i Joachima Thibault de Courville’a Académie de Poésie et de Musique. Działał jako maistre des enfans de musicque na dworze brata króla, Franciszka. W 1588 roku na fali nastrojów antyprotestanckich musiał opuścić Paryż, jego dzieła uniknęły wówczas zniszczenia dzięki interwencji jego katolickiego przyjaciela, Jacques’a Mauduit. Po pobycie w La Rochelle wrócił do stolicy w 1596 roku, obejmując posadę nadwornego kompozytora króla Henryka IV.
Jako członek Académie de Poésie et de Musique tworzył zgodnie z jej programem w nawiązującym do antyku stylu zwanym musique mesureé a l’antique, podporządkowującym rytm muzyczny metryce poezji. Rozwijał głównie nawiązującą do madrygału formę chansons. Jako kompozytor związany ze środowiskiem hugenotów opracowywał melodie z psałterza Clémenta Marota i Teodora Bezy.
(na podstawie materiałów źródłowych)