Kompozytorzy
Switch to English

Aranżacje dla: Fortepian Skrzypce

Kompozycja: Gavotte No.2, Op.23 (Gavotte Nr.2, op.23)

Kompozytor: Popper David

Aranżer: Auer Leopold

Ścignij darmowe partytury:

For Violin and Piano (Auer). Cello and Piano Score and Violin Part PDF 3 MB
Wikipedia
David Popper (ur. 16 czerwca 1843 w Pradze, zm. 7 sierpnia 1913 w Baden) – czeski wirtuoz gry na wiolonczeli, kompozytor.
Twórca wielu utworów, w tym koncertów (jeden z nich uważany jest za najtrudniejszy koncert wiolonczelowy), dzieł kameralnych, salonowych, etiud. Niektóre do dziś goszczą na estradzie, wiele stanowi cenny materiał dydaktyczny dla wyższego stopnia kształcenia.