Akordeon Solo
Akordeon + ...
Dla początkujących
Kompozytorzy
Switch to English

Georg Böhm

Wszystkie Kompozycje

Kompozycje dla: Akordeon

Wikipedia
Georg Böhm (ur. 2 września 1661 w Hohenkirchen, zm. 18 maja 1733 w Lüneburgu) – niemiecki kompozytor i organista.
Muzyki początkowo uczył się u ojca, następnie w latach 1678–1684 uczęszczał do gimnazjum w Gocie. Ukończył studia na uniwersytecie w Jenie. Od 1693 do 1697 roku przebywał w Hamburgu, gdzie przypuszczalnie utrzymywał znajomość z Johannem Adamem Reinckenem i Dietrichem Buxtehude. W 1698 roku objął posadę organisty w kościele św. Jana w Lüneburgu, którą zajmował aż do śmierci.
Uprawiał głównie muzykę organową: preludia, fugi, przygrywki i partity chorałowe. Ponadto był autorem kantat, pieśni, motetów, utworów klawesynowych, zaginionej Pasji według św. Łukasza oraz Pasji według św. Jana, dawniej błędnie przypisywanej G.F. Händlowi. Twórczość organowa Böhma wywarła wielki wpływ na przebywającego w Lüneburgu w latach 1700–1703 młodego Johanna Sebastiana Bacha.
Dzieła zebrane Böhma wydał drukiem Johannes Wolgast (tom 1 Lipsk 1927, tom 2 Wiesbaden 1952–1963).