Fortepian Solo
Fortepian + ...
Dla początkujących
Kompozytorzy
Switch to English

Johann Abraham Peter Schulz

Wszystkie Kompozycje

Kompozycje dla: Fortepian

#Aranżacje dla: Fortepian
alfabetem
Lieder im Volkston (Utwory w stylu folk)6 Diverses pièces, Op.1Liebeszauber

Aranżacje dla: Fortepian

Indtoget
Wikipedia
Johann Abraham Peter Schulz (ur. 31 marca 1747 w Lüneburgu, zm. 10 czerwca 1800 w Schwedt/Oder) – niemiecki kompozytor i dyrygent.
Studiował w Lüneburgu u Johanna Christiana Schmügla, następnie od 1765 do 1768 roku w Berlinie u Johanna Philippa Kirnbergera. W latach 1768–1771 był nauczycielem muzyki księżnej wojewodziny smoleńskiej Sapieżyny, której towarzyszył w podróżach po Europie. W 1772 roku został członkiem kapeli księcia Kazimierza Sapiehy w Dereczynie. W 1773 roku wrócił do Berlina, gdzie w latach 1776–1778 był kapelmistrzem utworzonego przez króla teatru francuskiego, a od 1778 roku kapelmistrzem w prywatnym teatrze księżnej Fryderyki Luizy. Od 1780 do 1787 roku był nadwornym kompozytorem księcia pruskiego Henryka w Rheinsbergu. W latach 1787–1795 przebywał w Kopenhadze jako kapelmistrz i dyrygent Det Kongelige Teater. W 1795 roku wrócił z Danii do Niemiec. Mieszkał początkowo w Berlinie, następnie w Rheinsbergu (1797) i Szczecinie (1798–1799), po czym osiadł w Schwedt, gdzie zmarł.
Zasłynął przede wszystkim jako twórca pieśni, w których wykorzystywał melodie ludowe i dbał o poetycką wartość dobieranego tekstu. W swoich operach nawiązywał do dorobku Ch.W. Glucka oraz opery francuskiej, tworząc w Danii zaadaptował na potrzeby tamtejszych scen niemiecką formę singspielu. W Berlinie współpracował z Johannem Georgem Sulzerem przy wydaniu leksykonu Allgemeine Theorie der schönen Künste, do którego wyszukiwał materiały i pisał artykuły.
(na podstawie materiałów źródłowych)