Kontrabas Solo
Kontrabas + ...
Dla początkujących
Kompozytorzy
Switch to English

Nicolaus Bruhns

Wszystkie Kompozycje

Kompozycje dla: Kontrabas

#Partie dla: Kontrabas

Partie dla: Kontrabas

Ich liege und schlafe (Kładę się i spać)
Wikipedia
Nicolaus Bruhns (ur. grudzień 1665 w Schwabstedt, zm. 29 marca 1697 w Husum) – niemiecki kompozytor, organista, skrzypek, śpiewak; syn Paula.
Pochodził z rodziny niemieckich muzyków działających w Szlezwiku. Początkowe nauki muzyczne pobierał u ojca - organisty. W 1681 r. został wysłany do Lubeki, gdzie studiował pod kierunkiem Dietricha Buxtehudego. Bruhns znany był przede wszystkim jako wirtuoz skrzypiec, który ze szczególną łatwością wykonywał dwudźwięki i wielodźwięki, oraz jako bardzo utalentowany improwizator. Odbywał liczne podróże koncertowe i występował na dworach monarszych, m.in. w Kopenhadze, gdzie po raz pierwszy popisywał się zdobytymi umiejętnościami śpiewaczymi. Dzięki pierwszym naukom ojca pracował także jako organista, początkowo na dworze króla duńskiego, a od 1689 r. ponownie w Szlezwiku (katedra w Husum).
Twórczość Nicolausa Bruhnsa jest różnorodna. Pomimo wszechstronnych zainteresowań muzycznych znamy przede wszystkim jego utwory o charakterze religijnym. Są to więc głównie kantaty oraz preludia i fugi na organy. Kantaty Bruhnsa należą do gatunku koncertów religijnych z udziałem chóru, głosów solowych (ariosa) i instrumentalnych. Inspiracje do swych dzieł czerpał z tekstów biblijnych, chorału i poezji madrygałowej. Kompozycje organowe Bruhnsa wyraźnie nawiązują do twórczości jego nauczyciela, Buxtehudego.
Wszystkie kantaty N. Bruhnsa nagrał zespół Ricercar Consort.