Kompozytorzy
Switch to English

Cecil Sharp (Cecil Ostry)

Wszystkie Kompozycje

Ballada

według popularności
American-English Folk Songs (Pieśni ludowe amerykański-angielski)