Kompozytorzy
Switch to English

Dietrich Buxtehude

Organ
Skrzypce
Głos
Sopran
Bas
Violone
Alt
Viola da gamba
Tenor
Klawesyn
Religious music
Kantaty
Sacred cantatas
Chorale prelude
Preludium
Sonata
Canzonetta
Księga Psalmów
Toccata
Motet
alfabetem
OrgelcompositionenMembra Jesu NostriIn dulci jubilo, BuxWV 52 (W dulci Jubilo, BuxWV 52)Das newgebohrne Kindelein, BuxWV 13 (Newgebohrne Kindelein, BuxWV 13)Passacaglia in D minor, BuxWV 1617 Trio Sonatas, Op.1 (7 Trio Sonaty, Op.1)Chaconne in E minor, BuxWV 160 (Chaconne e-moll, BuxWV 160)Alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, BuxWV 4 (Wszystko, co robisz słowem lub czynem, BuxWV 4)Prelude in C major, BuxWV 137 (Preludium C-dur BuxWV 137)Mit Fried und Freud, BuxWV 76 (Z pokoju i radości, BuxWV 76)Heut triumphieret Gottes Sohn, BuxWV 437 Trio Sonatas, Op.2 (7 Trio Sonaty, Op.2)Herr, wenn ich nur Dich hab, BuxWV 38 (Panie, jeśli mam tylko ciebie, BuxWV 38)Toccata in F major, BuxWV 157 (Toccata F-dur, BuxWV 157)Suite in E minor, BuxWV 235 (Apartament w e-moll, BuxWV 235)Viola da Gamba Sonata, BuxWV 268Also hat Gott die Welt geliebt, BuxWV 5 (Albowiem tak Bóg umiłował świat, BuxWV 5)Chaconne in C minor, BuxWV 159 (Chaconne c-moll, BuxWV 159)Trio Sonata in A minor, BuxWV 272 (Trio Sonata a-moll, BuxWV 272)Cantate Domino canticum novum, BuxWV 12 (Cantate Domino Canticum Novum, BuxWV 12)Toccata in D minor, BuxWV 155 (Toccata d-moll, BuxWV 155)Jubilate Domino, BuxWV 64Prelude in G minor, BuxWV 149 (Preludium g-moll, BuxWV 149)Suite in E minor, BuxWV 236 (Apartament w e-moll, BuxWV 236)Trio Sonata in C major, BuxWV 266Trio Sonata in G major, BuxWV 271Quemadmodum desiderat cervus, BuxWV 92 (Quemadmodum desiderat rogacz, BuxWV 92)Nun bitten wir den heiligen Geist, BuxWV 208 (Teraz możemy prosić Ducha Świętego, BuxWV 208)Wachet auf, ruft uns die Stimme, BuxWV 100 (Obudź się, głos woła, BuxWV 100)In dulci jubilo, BuxWV 197 (W dulci Jubilo, BuxWV 197)Prelude in G minor, BuxWV 150 (Preludium g-moll, BuxWV 150)Laudate, pueri Dominum, BuxWV 69 (Laudate, Pueri Dominum, BuxWV 69)Ryge Tablature, DK-Kk Mu 6806.1399Missa brevis, BuxWV 114Singet dem Herrn ein neues Lied, BuxWV 98 (Śpiewajcie Panu pieśń nową, BuxWV 98)Komm, heiliger Geist, Herre Gott, BuxWV 199 (Przyjdź, Duchu Święty, Pan Bóg, BuxWV 199)Nun komm, der Heiden Heiland, BuxWV 211 (Teraz przyszedł, der Heiden Heiland, BuxWV 211)Trio Sonata in D major, BuxWV 267 (Trio Sonata D-dur, BuxWV 267)Herr, wenn ich nur dich habe, BuxWV 39 (Panie, gdybym miał cię, BuxWV 39)Magnificat noni toni, BuxWV 205 (Dźwięki Magnificat noni, BuxWV 205)Von Gott will ich nicht lassen, BuxWV 220 (Nie będę Boga, BuxWV 220)Prelude in G major, BuxWV 147 (Preludium G-dur, BuxWV 147)Jesu, meines Lebens Leben, BuxWV 62Christ unser Herr zum Jordan kam, BuxWV 180 (Chrystus Pan przyszedł na Jordan, BuxWV 180)Vater unser im Himmelreich, BuxWV 219 (Nasz Ojciec w niebie, BuxWV 219)Ach Gott und Herr, BuxWV 177Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, BuxWV 41 (Drodzy Kocham cię, Panie, BuxWV 41)Wachet auf, ruft uns die Stimme, BuxWV 101 (Obudź się, głos woła, BuxWV 101)Prelude in C major, BuxWV 138 (Preludium C-dur BuxWV 138)Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, BuxVW 185 (Odbieranie nam, Panie, w Twoje Słowo, BuxVW 185)Canzonetta in A minor, BuxWV 225Trio Sonata in A minor, BuxWV 254 (Trio Sonata a-moll, BuxWV 254)Fugue in C major, BuxWV 174 (Fuga C-dur, BuxWV 174)Trio Sonata in B-flat major, BuxWV 255 (Trio Sonata B-dur, BuxWV 255)Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz, BuxWV 95 (Stwórz we mnie, o Boże, serce czyste, BuxWV 95)O Gottes Stadt, BuxWV 87Puer natus in Bethlehem, BuxWV 217 (Puer natus w Betlejem, BuxWV 217)Nun freut euch, lieben Christen g'mein, BuxWV 210 (Cieszcie się, drodzy chrześcijanie g'mein, BuxWV 210)Benedicam Dominum, BuxWV 113Ihr lieben Christen, freut euch nun, BuxWV 51 (Moi drodzy chrześcijanie, byś teraz, BuxWV 51)Nun bitten wir den heiligen Geist, BuxWV 209 (Teraz możemy prosić Ducha Świętego, BuxWV 209)Wie soll ich dich empfangen, BuxWV 109 (Jak należy odbierać cię BuxWV 109)Fugue in G major, BuxWV 175 (Fuga G-dur, BuxWV 175)Lobe den Herrn meine Seele, BuxWV 71 (Błogosławcie Pana, duszo moja, BuxWV 71)Herr, ich lasse dich nicht, BuxWV 36 (Panie, ja nie pozwolę ci, BuxWV 36)Gott hilf mir, BuxWV 34 (Gott Hilf mir, BuxWV 34)Wir danken dir, Herr Jesu Christ, BuxWV 224 (Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, BuxWV 224)Trio Sonata in F major, BuxWV 252 (Trio Sonata F-dur, BuxWV 252)Durch Adams Fall ist ganz verderbt, BuxVW 183 (Poprzez upadku Adama jest wszystko skorumpowane, BuxVW 183)Magnificat primi toni, BuxWV 203Eins bitte ich vom Herrn, BuxWV 24 (Pytam jednego Pana, BuxWV 24)Trio Sonata in D minor, BuxWV 257 (Trio Sonata d-moll, BuxWV 257)Sicut Mose, BuxWV 97Suite in D minor, BuxWV 233 (Suita d-moll, BuxWV 233)Befiehl dem Engel daß er komm', BuxWV 10Trio Sonata in G major, BuxWV 253 (Trio Sonata G-dur, BuxWV 253)Ich bin eine Blume zu Saron, BuxWV 45 (Jestem Rose of Sharon, BuxWV 45)Wo soll ich fliehen hin?, BuxWV 112Ach Herr, mich armen Sünder, BuxWV 178 (Panie, ja, biedny grzesznik, BuxWV 178)Liebster, meine Seele saget, BuxWV 70 (Najdroższy, mówi dusza moja, BuxWV 70)Abendmusiken und Kirchenkantaten (Abendmusiken i kantat kościelnych)Trio Sonata in C major, BuxWV 256 (Trio Sonata C-dur, BuxWV 256)Canzonetta in G minor, BuxWV 173Ich bin die Auferstehung und das Leben, BuxWV 44 (Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, BuxWV 44)Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich, BuxWV 202 (Chwała Bogu, wy, chrześcijanie, allzugleich, BuxWV 202)Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn, BuxWV 201 (Przyjdźcie do mnie, mówi Syn Boży, BuxWV 201)Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen, BuxWV 81 (Teraz załóżmy, że dzięki Pana Boga, BuxWV 81)Herr Jesu Christ, ich weiss gar wohl, BuxWV 193 (Panie Jezu Chryste, wiem bardzo dobrze, BuxWV 193)Prelude in B-flat major, BuxWV 154Trio Sonata in E minor, BuxWV 258 (Trio Sonata e-moll, BuxWV 258)Der Herr ist mit mir, BuxWV 15Jesus Christus, unser Heiland, BuxWV 198 (Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, BuxWV 198)Aria and Variations in A minor, BuxWV 249Trio Sonata in G minor, BuxWV 261Danket dem Herren, denn er ist sehr freundlich, BuxWV 181 (Dziękujcie Panu, bo jest bardzo przyjazny, BuxWV 181)Magnificat primi toni, BuxWV 204Aria and Variations in C major, BuxWV 246Wie schön leuchtet der Morgenstern, BuxWV 223Nun lob mein Seel' den Herren, BuxWV 212 (Cóż chwalą moją duszę "Panu, BuxWV 212)Mensch, willst du leben seliglich, BuxWV 206 (Człowieku, chcesz szczęśliwie żyć, BuxWV 206)Jesu meine Freude, BuxWV 60Was mich auf dieser Welt betrübt, BuxWV 105 (Co smuci mnie do tego świata, BuxWV 105)InstrumentalwerkeNimm von uns, Herr, BuxWV 207Prelude in E minor, BuxWV 143 (Preludium e-moll, BuxWV 143)Salve Jesu, BuxWV 94Ein feste Burg ist unser Gott, BuxWV 184 (Mighty Fortress Is Our God, BuxWV 184)Trio Sonata in A major, BuxWV 263Nun lob mein Seel' den Herren, BuxWV 213 (Cóż chwalą moją duszę "Panu, BuxWV 213)Mein Herz ist bereit, BuxWV 73 (Moje serce jest gotowe, BuxWV 73)Suite in C major, BuxWV 227Trio Sonata in D major, BuxWV 260 (Trio Sonata D-dur, BuxWV 260)Kommst du Licht der Heiden, BuxWV 66Trio Sonata in C minor, BuxWV 262Courante Simble, BuxWV 245Jesu dulcis memoria, BuxWV 56Trio Sonata in E major, BuxWV 264Trio Sonata in B-flat major, BuxWV 259Trio Sonata in F major, BuxWV 265Prelude in D major, BuxWV 139Passacaile, chacones, préludes et fugues, toccatas, canzonette (Passacaile, chalkony, preludia et fugi, Toccatas, canzonette)Jesu dulcis memoria, BuxWV 57Toccata in F major, BuxWV 156 (Toccata F-dur, BuxWV 156)Komm, heiliger Geist, Herre Gott, BuxWV 200 (Przyjdź, Duchu Święty, Pan Bóg, BuxWV 200)Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BuxWV 196 (Zadzwonię do Ciebie, Panie Jezu Chryste, BuxWV 196)Prelude in G minor, BuxWV 163Gelobet seist du, Jesu Christ, BuxWV 188 (Błogosławiony jesteś, O Jesu Christ, BuxWV 188)O clemens, o mitis, o coelestis Pater, BuxWV 82Prelude in F-sharp minor, BuxWV 146 (Preludium fis-moll, BuxWV 146)Herr Christ, der einig Gottes Sohn, BuxWV 192Prelude in D minor, BuxWV 140 (Preludium d-moll, BuxWV 140)Canzonetta in D minor, BuxWV 168Prelude in G minor, BuxWV 148 (Preludium g-moll, BuxWV 148)Meine Seele willtu ruhn, BuxWV 74 (Moja dusza willtu Rühn, BuxWV 74)Es ist das Heil uns kommen her, BuxWV 186 (To jest nasze zbawienie pochodzi, BuxWV 186)Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes, BuxWV 77Herr Christ, der einig Gottes Sohn, BuxWV 191Prelude in E minor, BuxWV 142 (Preludium e-moll, BuxWV 142)Canzonetta in G major, BuxWV 171Der Tag, der ist so freudenreich, BuxWV 182 (Dzień, który jest tak pełne radości, BuxWV 182)Prelude in F major, BuxWV 145 (Preludium F-dur, BuxWV 145)Je höher du bist je mehr dich demütige, BuxWV 55Prelude in A minor, BuxWV 153 (Preludium a-moll, BuxWV 153)Gelobet seist du, Jesu Christ, BuxWV 189 (Błogosławiony jesteś, O Jesu Christ, BuxWV 189)O dulcis Jesu, BuxWV 83Fürwahr er trug unsere Krankheit, BuxWV 31Prelude in E major, BuxWV 141Canzona in G major, BuxWV 170Toccata in G major, BuxWV 164Sämtliche Orgelwerke (Cała Dzieła Organowe)Toccata in G major, BuxWV 165Auf stimmet die Saiten, BuxWV 116Gott der Vater wohn uns bei, BuxWV 190 (Bóg Ojciec żyje w nas, BuxWV 190)Jesulein du Tausendschön, BuxWV 63 (Jesulein z Tausendschön, BuxWV 63)Te Deum laudamus, BuxWV 218 (Te Deum Laudamus, BuxWV 218)Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, BuxWV 222Fugue in B-flat major, BuxWV 176Herr nun läßt du deinen Diener, BuxWV 37In te Domine speravi, BuxWV 53Auf meinen lieben Gott, BuxWV 179 (Mój drogi Boże, BuxWV 179)Es spricht der Unweisen Mund wohl, BuxWV 187 (To przemawia do głupiej ustach dobrze, BuxWV 187)Prelude in A minor, BuxWV 158Canite Jesu nostro, BuxWV 11Prelude in C major, BuxWV 136 (Preludium C-dur BuxWV 136)Canzona in C major, BuxWV 166Erhalt uns Herr bei deinem Wort, BuxWV 27 (Pan trzymać nas w swoim słowie, BuxWV 27)Herr auf dich traue ich, BuxWV 35 (Pan w tobie ufam, BuxWV 35)Gestreuet mit Blumen, BuxWV 118Gen Himmel zu dem Vater mein, BuxWV 32 (Do nieba, do mojego Ojca, BuxWV 32)Nun lob mein Seel' den Herren, BuxWV 214Prelude in A major, BuxWV 151Prelude in F major, BuxWV 144 (Preludium F-dur, BuxWV 144)Canzonetta in G major, BuxWV 172Ich habe Lust abzuscheiden, BuxWV 46Entreißt euch meine Sinnen, BuxWV 25Fürchtet euch nicht, BuxWV 30Ich halte es dafür, BuxWV 48Drei schöne Dinge sind, BuxWV 19Erfreue dich Erde du Himmel erschal, BuxWV 26Du Lebensfürst Herr Jesu Christ, BuxWV 22Fallax mundus ornat vultus, BuxWV 28Bedenke Mensch das Ende, BuxWV 9Von Gott will ich nicht lassen, BuxWV 221 (Nie będę Boga, BuxWV 221)Domine salvum fac regem, BuxWV 18Herren vår Gud, BuxWV 40Nun lob mein Seel' den Herren, BuxWV 215Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, BuxWV Anh.11Prelude in E minor, BuxWV 152Ecce nunc benedicite, BuxWV 23Ich dank dir, lieber Herre, BuxWV 194 (Dziękuję ci, drogi Panie, BuxWV 194)Gott fähret auf mit Jauchzen, BuxWV 33Dein edles Herz, der Liebe Thron, BuxWV 14Ich dank dir schon durch deinen Sohn, BuxWV 195 (Dziękuję już przez Twojego Syna, BuxWV 195)Ich sprach in meinem Herzen, BuxWV 49Klinget für Freuden ihr lärmen Klarinen, BuxWV 119Accedite gentes accurrite populi, BuxWV 1Afferte Domino gloriam honorem, BuxWV 2All solch dein Güt wir preisen, BuxWV 3An filius non est Dei, BuxWV 6Aperite mihi portas justitiae, BuxWV 7Dixit Dominus, BuxWV 17Du Frieden-Fürst Herr Jesu Christ, BuxWV 20Du Frieden-Fürst Herr Jesu Christ, BuxWV 21Ist es recht daß man dem Kaiser Zinse gebe, BuxWV 54Jesu komm mein Trost und Lachen, BuxWV 58Klinget mit Freuden ihr klaren Klarinen, BuxWV 65Magnificat anima mea Dominum, BuxWV Anh.1Nimm von uns, Herr, BuxWV 78Trio Sonata in B-flat major, BuxWV 273 (Trio Sonata B-dur, BuxWV 273)Trio Sonata in F major, BuxWV 269Canzonetta in C major, BuxWV 167Canzonetta in E minor, BuxWV 169Complete Organ Works (Cała Dzieła Organowe)Herzlich tut mich verlangen, BuxWV 42Keyboard Works (Działa klawiatura)Prelude in G major, BuxWV 162O lux beata Trinitas, BuxWV 216
Wikipedia
Dietrich Buxtehude (ur. ok. 1637 prawdopodobnie w Oldesloe (Szlezwik-Holsztyn), zm. 9 maja 1707 w Lubece) – duński lub niemiecki kompozytor i organista okresu baroku.
Buxtehude urodził się w rodzinie organisty i nauczyciela. Niedługo po narodzinach Dietricha ojciec został organistą w Helsingborgu w Szwecji, skąd przeprowadził się do położonego po duńskiej stronie Sundu Helsingøru, by grać w tamtejszej katedrze św. Olafa. Ojciec wykształcił muzycznie syna, który powtórzył rodzinny szlak: w latach 1657 albo 1658 do 1660 Dietrich Buxtehude był organistą kościoła Mariackiego w Helsingborgu, a od 1660 do 1688 w kościele pod tym samym wezwaniem w duńskim Helsingørze.
W 1668 Buxtehude objął po zmarłym Franzu Tunderze posadę organisty w kościele Mariackim w Lubece. Tam też poślubił młodszą córkę Tundera, z którą doczekał się pięciorga dzieci. Sporą popularność zyskały zainicjowane przez Buxtehudego i organizowane pięć niedziel w roku koncerty Abendmusiken, na których prezentowano muzykę religijną poza nabożeństwami.
Dietrich Buxtehude zmarł w 1707. Z pięciorga dzieci przeżyła go tylko jedna córka, którą pojął za żonę, zgodnie z lubeckim zwyczajem, nowy organista kościoła, Johann Christian Schieferdecker.
Twórczość Buxtehudego (obok Nicolausa Bruhnsa) stanowi szczytowe osiągnięcie północnoniemieckiej szkoły organowej. Styl gry i komponowania utworów zyskał szerszy rozgłos i miał duży wpływ m.in. na Jana Sebastiana Bacha, który w 1705 przybył do Lubeki, by posłuchać Buxtehudego, a oczarowany został dłużej, niż planowano. Dwa lata wcześniej (w 1703) muzyka odwiedzili Georg Friedrich Händel i Johann Mattheson.
Dietrich Buxtehude komponował głównie muzykę organową i kościelną muzykę wokalną, co miało związek z jego pracą muzyka kościelnego. Sławę zapewniły mu wśród współczesnych przede wszystkim Preludia. Katalog twórczości kompozytora, Buxtehude-Werke-Verzeichnis (w skrócie BuxWV) obejmuje 275 utworów, w tym:
Dodatek do katalogu (Anhang) obejmuje 13 utworów, z tego:
Część utworów wymienionych w katalogu zaginęła. Niektóre zachowały się dzięki uczniom Buxtehudego i ich następcom. Komplet osiągalnych utworów wydano w latach 1925-1958 nakładem Glaubensgemeinde Ugrino.