Kompozytorzy
Switch to English

Herbert Wareing

Organ
Mixed chorus
Głos
Bas
Sopran
Tenor
Fortepian
Orkiestra
Religious music
Anthem
Canzonets
Marche
Sacred songs
Piosenka
Carol
Scherzo
Księga Psalmów
Secular cantatas
według popularności
As Christ was Raised from the Dead (Jak Chrystus powstał z martwych)At the Sepulchre (Na Grobu)CanzonetCoronation March (Koronacja marca)First Shall the Heavens (Pierwszy ma Niebiosa)He sendeth the spring into the valleysOne Winter's Night (Pewnego zimowego za noc)Scherzo Pastorale (Żart duszpasterska)Sing Praises to God (Śpiewajcie Bogu)Sing, O Daughter of Zion (Śpiewaj, Córo Syjonu)The sacrifice of GodThe Wreck of the Hesperus (Wrak Hesperus)