Kompozytorzy
Switch to English

Nawrátil, Karl (Nawratil, Karl)

Fortepian
Skrzypce
Wiolonczela
Altówka
Kwintet
Ballades
Trio
Kwartet
Sonata
według popularności
3 Ballades, Op.14 (3 Ballady, op.14)Piano Quintet No.1, Op.16 (Kwintet fortepianowy nr 1, op.16)Piano Quintet No.2, Op.17 (Kwintet fortepianowy nr 2, Op.17)Piano Trio No.2, Op.11 (Trio fortepianowe nr 2, op.11)String Quartet No.2, Op.21 (Kwartet smyczkowy nr 2, op.21)Violin Sonata, Op.20 (Sonata skrzypcowa, Op.20)