Kompozytorzy
Switch to English

Nussen, Frederick (Orzechy, Frederick)

Skrzypce
Altówka
Wiolonczela
Klawesyn
Sonata
Trio
Taniec
według popularności
6 String Trios (6 tria smyczkowe)6 Trio Sonatas, Op.2 (6 Trio Sonaty, Op.2)Musica de Camera, Op.3 (Musica de Camera, op.3)