Kompozytorzy
Switch to English

Porter, Grace Cleveland

Głos
Fortepian
Muzyka ludowa
Piosenka
alfabetem
Negro Folk Singing-Games and Folk Games of the Habitants (Negro ludowe śpiewu i gry ludowej Habitants)