Kompozytorzy
Switch to English

Gott ist mein König

Kompozytor: Bach Johann Sebastian

Instrumenty: Głos Sopran Alt Tenor Bas Mixed chorus Orkiestra

Tagi: Secular cantatas Kantaty

#Partie
#Aranżacje

Ścignij darmowe partytury:

Complete Score PDF 2 MB
Complete Score PDF 11 MB
Complete Score PDF 2 MBColor cover PDF 3 MB
Complete Score PDF 2 MB
Title page and end of the third chorus. PDF 3 MB
Complete Score PDF 3 MBAnhang: Complete Score PDF 3 MB

Partie dla:

Wszystkie

Aranżacje:

Inna

Aria: 'Soll ich auf dieser Welt' (No.2). Organ (Peter Bækgaard)Arioso: 'Tag und Nacht ist dein' (No.4). Organ + Trąbka (Rondeau, Michel)Fuga: 'Dein Alter sei wie deine Jugend' (No.3). Kwartet smyczkowy (Peter Lange-Müller)
Wikipedia
Gott ist mein König (Bóg jest moim królem, BWV 71) − kantata religijna Johanna Sebastiana Bacha, przeznaczona na inaugurację Rady Miasta w Mühlhausen/Thüringen.
Utwór powstał w 1708 r. w Mühlhausen/Thüringen, a jego pierwsze wykonanie miało miejsce 4 kwietnia tego samego roku.
Autor słów do części 5 i 7 jest nieznany. Pozostałe fragmenty mają głównie pochodzenie starotestamentowe. Tekst części 1 oraz 4 i 6 został zaczerpnięty z Psalmu 74, część 2 pochodzi z 2 Księgi Samuela oraz z tekstu Johanna Heermanna z 1630 r., natomiast część 3 − z Księgi Powtórzonego Prawa oraz Księgi Rodzaju.
Autograf utworu (faksymile) znajduje się w archiwach Staatsbibliothek w Berlinie.