Kontrabas Solo
Kontrabas + ...
Dla początkujących
Kompozytorzy
Switch to English

Nuty dla: Kontrabas + Skrzypce + String ensemble + Altówka + Wiolonczela + Fortepian (Wariacja)

Variations on a Theme by Weigl, Op.28. Pierre BaillotLe carnaval de Venise, Op.18 (Karnawał w Wenecji, Op.18). Heinrich Wilhelm ErnstGrandes variations sur une mélodie nationale autrichienne, Op.42. Ignaz MoschelesGrandes Variations, Op.16. Rummel, Christian