Kompozytorzy
Switch to English

Gregorio Allegri

Głos
Mixed chorus
Sopran
Bas
Tenor
Alt
Religious music
Księga Psalmów
Motet
Sacred concerto
Koncert
Lamentations
Sacred songs
Piosenka
Magnificat
Vesper
według popularności
Beatus virConcertini a 2, 3, 4 e 5 voci con il basso continuoDixit DominusIncipit lamentatio (Incipit Lamentatio)Libera me (Libera mnie)MagnificatMiserere (Wołanie o zlitowanie się)Salvatorem exspectamusVeni Sancte Spiritus
Wikipedia
Gregorio Allegri (ur. 1582 w Rzymie, zm. 7 lutego 1652 tamże) – włoski kompozytor i śpiewak.
Był uczniem Giovanniego Marii Nanino w latach 1600–1607 w Rzymie. Później przebywał w Fermo i Tivoli, gdzie działał w tamtejszych kapelach katedralnych. Po 1629 roku powrócił do Rzymu i związał się jako śpiewak i kapelmistrz z kapelą papieską przy Kaplicy Sykstyńskiej.
Jego muzyka nawiązuje do stylu XVI-wiecznej polifonii. Komponował koncerty kościelne na małą obsadę, motety, msze, improperia, psalmy, lamentacje, a z muzyki instrumentalnej canzony i sinfonie.
Jego najsłynniejszą kompozycją jest 9-głosowe Miserere. Był to jeden z utworów przeznaczonych do wykonywania wyłącznie raz do roku – w okresie Wielkiego Tygodnia – w Kaplicy Sykstyńskiej. Rękopis utworu był przechowywany w archiwum Kaplicy i pod groźbą ekskomuniki nie wolno było go wynosić, kopiować i rozpowszechniać. Zakaz nie był jednak ściśle przestrzegany. Pod koniec XVII wieku cesarz niemiecki poprosił papieża o kopię utworu, którą otrzymał. Przesłana partytura nie była jednak dokładnym zapisem utworu w takiej formie, jak był wykonywany, gdyż zgodnie z ówczesną praktyką wykonawczą śpiewacy Kaplicy Sykstyńskiej dodawali do prostego zapisu liczne ozdobniki – diminucje.
W 1769 roku, 14-letni wówczas Wolfgang Amadeus Mozart zasłynął sporządzeniem „ze słuchu” kompletnej partytury utworu w wersji „improwizowanej”, po jego dwukrotnym wysłuchaniu.