Kompozytorzy
Switch to English

Siergiej Bortkiewicz

Fortepian
Orkiestra
Głos
Skrzypce
Wiolonczela
Piano four hands
Piece
Piosenka
Taniec
Koncert
Preludium
Suita
Etiuda
Lied
Sonata
Mazurek
według popularności

#

10 Etudes, Op.1510 Preludes, Op.33 (10 Preludia op.33)12 Etudes nouvelles, Op.292 Pieces, Op.7 (2 Sztuki, op.7)3 Mazurkas, Op.643 Morceaux, Op.25 (3 Morceaux, op.25)3 Pieces, Op.12 (3 sztuk, op.12)3 Pieces, Op.24 (3 sztuk, Op.24)3 Pieces, Op.6 (3 sztuk, Op.6)3 Songs, Op.73 (3 Utwory, Op.73)3 Valses, Op.27 (3 Valses, op.27)4 Klavierstücke, Op.65 (4 Sztuk Fortepian, Op.65)4 Pieces for Piano, Op.3 (4 utworów na fortepian, op.3)4 Pieces for Violin and Piano, Op.634 Pieces, Op.10 (4 sztuki, Op.10)6 Pensées lyriques, Op.116 Preludes, Op.13 (Preludia Op.13 6)6 Songs, Op.72 (6 Utworów, Op.72)7 Poems by Paul Verlaine, Op.237 Preludes, Op.40 (7 Preludia Op.40)

A

A Thousand and One Nights, Op.37 (Tysiąca i jednej nocy, op.37)Aus Andersens Märchen, Op.30 (Z baśni Andersena, Op.30)Aus meiner Kindheit, Op.14 (Od dzieciństwa, op.14)

B

Ballade, Op.42 (Ballada, Op.42)

E

Ein Roman, Op.35 (Ein Roman, op.35)Elegy, Op.46Esquisses de Crimée, Op.8

F

Fantasiestücke, Op.61

I

Im 3/4 Takt, Op.48Impressions, Op.4 (Wrażenia, Op.4)

J

Jugoslavische Suite, Op.58

K

Kindheit, Op.39 (Kindheit, op.39)

L

Lamentations and Consolations, Op.17 (Treny i pociech, Op.17)Lyrica Nova, Op.59

M

Marionettes, Op.54 (Marionetki, Op.54)Minuit, Op.5

P

Piano Concerto No.1, Op.16 (Piano Concerto No.1, op.16)Piano Concerto No.2, Op.28 (Koncert fortepianowy nr 2, op.28)Piano Concerto No.3, Op.32Piano Sonata No.1, Op.9 (Piano Sonata No.1, op.9)Poems on German Texts, Op.47 (Wiersze na niemieckich tekstów, Op.47)

R

Russian Dances, Op.18Russian Rhapsody, Op.45 (Rosyjski Rhapsody, Op.45)Russische Weisen und Tänze, Op.31 (Rosyjskie sposoby i tańce, op.31)

S

Sternflug des Herzens, Op.62

T

The Little Wanderer, Op.21 (Mały Wędrowiec, op.21)

V

Violin Concerto, Op.22 (Koncert skrzypcowy, op.22)Violin Sonata, Op.26 (Sonata skrzypcowa, Op.26)
Wikipedia
Siergiej Bortkiewicz (ur. 28 lutego 1877 w Charkowie, zm. 25 października 1952 w Wiedniu) – kompozytor muzyki poważnej.
Urodził się 28 lutego 1877 w Charkowie, w szlacheckiej rodzinie polskiego pochodzenia. Ojciec Siergieja – Edward Bortkiewicz był ziemianinem, właścicielem dóbr ziemskich w m. Artiomówka niedaleko Charkowa. Według Jacka Szulskiego, Edward Bortkiewicz z Gasperyszek był uczestnikiem Powstania Styczniowego, za co go aresztowano, osądzono i skazano na zesłanie w guberni tomskiej, z pozbawieniem praw i konfiskatą majątku. Matka Siergieja – Zofia Bortkiewicz zd. Uszyńska (Софья Казимировна Борткевич, в девичестве Ушинская) była znaną pianistką i współzałożycielką Szkoły Muzycznej w Charkowie. Była członkiem rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego. W tej właśnie szkole stawiał swe pierwsze muzyczne kroki Siergiej Bortkiewicz.
W 1896 Siergiej został studentem petersburskiego konserwatorium. Podobnie jak wcześniej w Charkowie, tak i tu studia swoje skoncentrował na fortepianie, studiując z pupilem Leszetyckiego – Karlem van Arkiem, a rozszerzając zakres swoich studiów, wstąpił ponadto do klasy teorii muzyki Anatola Ladowa. Spełniając prośbę ojca równolegle zapisał się też na studia prawnicze na Uniwersytecie Petersburskim. Zamieszki w 1899 spowodowały czasowe zamknięcie uniwersytetu, co dla Siergieja było równoznaczne z przedłużeniem niechcianych studiów prawniczych o dodatkowy rok. W tej sytuacji zrezygnował z tytułu doktora praw; w konsekwencji tej decyzji trafił do przymusowej służby wojskowej w Regimencie Aleksandra Newskiego. Miał tam możliwość kontynuowania studiów muzycznych w systemie wieczorowym. Służba wojskowa Siergieja nie trwała zbyt długo, bo już w 1900 z przyczyn zdrowotnych został z niej zwolniony i wrócił do rodzinnej posiadłości w Artiomówce. Tam podjął decyzję o kontynuowaniu studiów muzycznych w Niemczech.
Jesienią 1900 został studentem konserwatorium w Lipsku. Studiował tam komponowanie muzyki u Salomona Judassohna i muzykę fortepianową u ucznia Liszta – Alfreda Reisenauera. Muzyką Liszta Bortkiewicz był urzeczony jeszcze w czasie nauki w Szkole Muzycznej w Charkowie, w Lipsku z równym zachwytem podchodził do jego ucznia.
Studia w lipskim konserwatorium Siergiej Bortkiewicz zakończył w lipcu 1902 i na wezwanie rodziców wrócił do Rosji, do swego rodzinnego majątku. Czekały go tam zaręczyny z szkolną koleżanką jego siostry Elżbietą Heraklitówną. Dwa lata po zaręczynach, w lipcu 1904, wziął z nią ślub (jak wynika z treści jego pamiętnika, traktuje ten życiowy akt bardzo poważnie).
Małżeństwo wpłynęło też na bardziej poważne traktowanie przez niego pracy kompozytorskiej. Komponowanie stało się już pracą, a nie intelektualną rozrywką bogatego młodzieńca. Mimo pierwszych niepowodzeń (jego koncert fortepianowy - Opus 1 został zniszczony a Opus 2 - zbiór pieśni opublikowany tylko częściowo) w 1906 w wydawnictwie Daniela Rahtera ukazał się w całości jego Opus 3, życzliwie przyjęty przez krytyków i środowisko muzyczne.
Lato 1904 spędził jeszcze wraz z żoną w Rosji, ale już jesienią wyjechał do Berlina, gdzie pozostał aż do wybuchu I wojny światowej. W tym czasie uczył w konserwatorium Klindwortha–Szarwenki i dużo koncertował, nie tylko w Niemczech, ale prawie w całej Europie: w Wiedniu, Budapeszcie, Paryżu, we Włoszech, a także w Rosji. W czasie koncertów prezentował głównie swoje kompozycje. Zaraz po wybuchu wojny przeżył wielkie rozczarowanie – kiedy on, zdecydowany germanofil, został wstępnie osadzony w areszcie domowym, a następnie deportowany do Rosji. Okres wojny nie wywarł na Siergieju większego piętna, bowiem nawet gdy wojska niemieckie zajęły Charków, to mając wielu przyjaciół wśród niemieckich oficerów mógł się w tej sytuacji czuć w miarę bezpiecznie.
Prawdziwym nieszczęściem dla rodziny Bortkiewiczów stała się dopiero rewolucja i wojna domowa w Rosji. W wyniku „przemian rewolucyjnych” rodzinna posiadłość w Artiomówce została doszczętnie splądrowana i Bortkiewiczom nie pozostało nic innego, jak opuścić na zawsze rodzinne strony. Siergiej z żoną uciekli do Sewastopola na Krymie, aby stamtąd uciec z Rosji drogą morską.
Udało się im dostać na statek, którym dotarli do Konstantynopola. Tam początkowo było im bardzo ciężko i dopomógł szczęśliwy przypadek, kiedy udało się im pozyskać sympatię sułtana - któremu spodobały się kompozycje Bortkiewicza zaprezentowane podczas koncertu na dworze sułtańskim przez tureckiego pianistę Ilen Ilegey’a. Sympatia ta nabrała wymiaru materialnego przez zarekomendowanie Siergieja znanym osobistościom Konstantynopola. Rekomendacja dała Siergiejowi możliwość udzielania lekcji muzyki córce ambasadora Belgii oraz córce i żonie ambasadora Jugosławii. Wykorzystując te kontakty i znajomości, Siergiej Bortkiewicz wraz z małżonką wyjechali do Wiednia, gdzie – począwszy od 22 lipca 1922 - pozostali na stałe.
W 1926 Siergiej Bortkiewicz uzyskał obywatelstwo austriackie. W Wiedniu był nauczycielem w tamtejszym konserwatorium. W siedemdziesiąta rocznicę urodzin kompozytora i muzyka w Wiedniu zostało powołane Towarzystwo Muzyczne jego imienia.
Siergiej Bortkiewicz zmarł w Wiedniu 25 października 1952 i został pochowany w grobie honorowym na Cmentarzu Centralnym. Wiele jego prac, szczególnie nie opublikowanych, zostało zniszczonych podczas II wojny światowej, tym niemniej zachowane dzieła świadczą niezbicie o wybitnym talencie muzycznym ich autora.
W dorobku Siergieja Bortkiewicza znajdują się m.in.: