Akordeon Solo
Akordeon + ...
Dla początkujących
Kompozytorzy
Switch to English

Das Wohltemperierte Klavier

Kompozytor: Bach Johann Sebastian

Tagi: Preludium Fuga

#Aranżacje

Ścignij darmowe partytury:

Complete. Complete Score PDF 6 MBComplete. Anhang (Appendix), Nos.1–12 PDF 1 MBComplete. Anhang (Appendix), Nos.13–24 PDF 0 MB
Complete. Preludes and Fugues Nos.1–12, BWV 846–857 PDF 2 MBComplete. Preludes and Fugues Nos.13–24, BWV 858–869 PDF 2 MB
Complete. Preludes and Fugues Nos.1–12, BWV 846–857 PDF 9 MBComplete. Preludes and Fugues Nos.13–24, BWV 858–869 PDF 8 MBComplete. Supplement PDF 6 MB
Complete. Preludes and Fugues Nos.1–12, BWV 846–857 PDF 6 MBComplete. Preludes and Fugues Nos.13–24, BWV 858–869 PDF 11 MB
Complete. Preludes and Fugues Nos.1–12, BWV 846–857 PDF 7 MBComplete. Preludes and Fugues Nos.1–12, BWV 846–857 PDF 4 MBComplete. Preludes and Fugues Nos.13–24, BWV 858–869 PDF 8 MBComplete. Preludes and Fugues Nos.13–24, BWV 858–869 PDF 3 MB
Complete. Complete Score PDF 7 MBComplete. Color Cover PDF 1 MB
Complete. Preludes and Fugues Nos.1–12, BWV 846–857 PDF 3 MBComplete. Preludes and Fugues Nos.13–24, BWV 858–869 PDF 3 MB
Selections from Notebooks for Anna Magdalena and Wilhelm Friedemann Bach. Prelude in C minor, BWV 847a PDF 0 MBSelections from Notebooks for Anna Magdalena and Wilhelm Friedemann Bach. Prelude in D major, BWV 850a PDF 0 MBSelections from Notebooks for Anna Magdalena and Wilhelm Friedemann Bach. Prelude in D minor, BWV 851a PDF 0 MBSelections from Notebooks for Anna Magdalena and Wilhelm Friedemann Bach. Prelude in E minor, BWV 855a PDF 0 MB
Selections from Notebooks for Anna Magdalena and Wilhelm Friedemann Bach. Prelude in C major, BWV 846 PDF 0 MBSelections from Notebooks for Anna Magdalena and Wilhelm Friedemann Bach. Prelude in C major, BWV 846a PDF 0 MB
Complete. Complete Score PDF 7 MB
Complete. Complete Score PDF 15 MB
Complete. Complete Score PDF 4 MB
Selections. Incomplete Score (incl. title page) PDF 23 MB
Complete. Complete Score PDF 37 MB
Selections. Variants and annotations to Book 1 PDF 0 MB
Complete. Complete Score PDF 25 MB
Complete. Complete Score PDF 47 MB
Complete. Complete Score PDF 62 MB
Complete. Complete Score PDF 13 MB
Complete. Complete Score PDF 60 MB
Complete. Complete Score PDF 5 MB
Complete. Complete Score PDF 44 MB
Complete. Complete Score PDF 30 MB
Complete. Complete Score PDF 33 MB
Complete. Complete Score PDF 11 MBComplete. Complete Score (duplex) PDF 7 MB
Complete. NBA Appendix. Complete Score (full-size) PDF 11 MBComplete. NBA Appendix. Complete Score (duplex) PDF 7 MB

Aranżacje:

Inna

Selections. Altówka + Skrzypce (Hermann, Friedrich)Complete. Piano four hands (Théodore Dubois)Complete. Piano four hands (Henri Bertini)Selections. Organ (Unknown)
Wikipedia
Das Wohltemperierte Klavier (Dobrze nastrojony klawesyn, dokładne tłumaczenie – Właściwie temperowany instrument klawiszowy) – dwutomowy zbiór dwóch cykli po 24 preludia i fugi Johanna Sebastiana Bacha (BWV 846–893) na instrument klawiszowy, z których każda para kompozycji jest w innej tonacji w pochodzie chromatycznym, począwszy od C-dur. Obydwa tomy mają ten sam układ: na każdym dźwięku zbudowane są dwie kompozycje w tonacjach jednoimiennych, np. C-dur i c-moll.
Bach skomponował ten cykl, jak sam napisał, "na użytek młodzieży muzycznej chcącej się uczyć, a szczególnie dla tych, którzy już są zaawansowani w nauce". Słowo Klavier (w oryginale – Clavier) oznacza instrument klawiszowy (w epoce Bacha klawesyn, klawikord lub organy). Jednocześnie, poczynając od pierwszej połowy XIX w., zbiór ten wchodzi w repertuar wielu pianistów.
Pierwszy tom powstał w 1722 podczas pobytu Bacha w Köthen (Anhalt), następny zaś 20 lat później w Lipsku. Oba były rozpowszechnione jako manuskrypty aż do 1801 roku, kiedy wydano je drukiem.
Niekiedy można się spotkać z twierdzeniem, iż Bach, tworząc zbiór Das Wohltemperierte Klavier, proklamował wyższość temperacji równomiernej nad innymi, wcześniej stosowanymi systemami. Lecz słowo "Wohltemperierte" naprawdę tłumaczy się jako właściwie nastrojony (temperowany) i nie zawiera samo w sobie sugestii o równomierności użytego stroju. Współczesny stan badań wskazuje na to, iż Bach rzeczywiście potrzebował uniwersalnego stroju o szerokich możliwościach, lecz najprawdopodobniej chodziło mu o jeden z późniejszych sposobów nierównomiernej temperacji, określanych zwykle według nazwiska osoby, która go rozpracowała, np. Werckmeister III, Kirnberger III, Neidhardt III, Rameau itd. W tych strojach można było grać we wszystkich tonacjach, lecz, poprzez indywidualny sposób na rozprowadzenie komatu (komat pitagorejski, "wilcza kwinta"), każda tonacja brzmiała nieco inaczej. Temu prawdopodobnie miało służyć dzieło, eksponujące wszystkie 24 tonacje i pokazujące każdą z tych tonacji w sposób niezwykle indywidualny, niemalże kolorystyczny. Miałoby to mniejsze znaczenie, gdyby każda tonacja z definicji musiałaby brzmieć tak samo, zaś jedyna różnica polegałaby na przeciwstawieniu sobie systemu dur-moll.
Znany muzyk i teoretyk, Johann Philipp Kirnberger, jeden z ulubionych uczniów Bacha, oświadczył już po śmierci mistrza, iż swój system strojenia (wspomniany trzeci system Kirnbergera) oparł na praktyce Bacha, który używał go podczas strojenia sobie klawesynu, co zawsze czynił własnoręcznie. Ten system jednak nie jest strojem temperowanym równomiernie.
Pierwszego kompletnego nagrania Das Wohltemperierte Klavier dokonał Edwin Fischer w 1933 i 1936 roku.