Kompozytorzy
Switch to English

Adolf Bernhard Marx

Głos
Fortepian
Mixed chorus
Organ
Female chorus
Writings
Theory
Dla początkujących
Teoria muzyki
Music history
Metoda
Performance practice
Piosenka
Krytyka muzyczna
Biographies
według popularności
Allgemeine Musiklehre (Teoria muzyki ogólne)Anleitung zum Vortrag Beethovenscher Klavierwerke (Instrukcje dla prezentacji dzieł fortepianowych Beethovena)Die alte Musiklehre im Streit mit unserer ZeitDie Kunst des Gesanges, theoretisch-praktischDie Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch-theoretisch (Doktryna kompozycji muzycznej, praktyczne i teoretyczne)Die Musik des neunzehnten Jahrhunderts und ihre Pflege (Muzyka z XIX wieku i ich opieką)Ein Frühlingsspiel, Op.14Erinnerungen (Pamiętniki)Evangelisches Choral- und OrgelbuchNahid und Omar, Op.9Piano Sonata, Op.16 (Piano Sonata op.16)Vollständige Chorschule (Pełna Chór szkolny)
Wikipedia
Adolf Bernhard Marx (ur. 15 maja 1795 w Halle, zm. 17 maja 1866 w Berlinie) – niemiecki kompozytor, teoretyk i pisarz muzyczny.
Z wykształcenia był prawnikiem, przed krótki czas pracował w zawodzie w Naumburgu, nim zdecydował poświęcić się muzyce. Był uczniem Daniela Gottloba Türka w Halle oraz Carla Friedricha Zeltera w Berlinie, gdzie następnie osiadł na stałe. W 1824 roku założył i do 1830 roku prowadził czasopismo Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung. W 1827 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Marburgu. W 1830 roku objął posadę wykładowcy muzyki na Uniwersytecie Berlińskim, od 1832 roku był także dyrektorem muzycznym tej uczelni. W 1850 roku wspólnie z Theodorem Kullakiem i Juliusem Sternem założył Berliner Musikhochschule, gdzie do 1856 roku wykładał muzykę. Przyjaźnił się z Felixem Mendelssohnem.
Przeszedł do historii muzyki jako teoretyk, największe znaczenie posiadają jego prace teoretyczne poświęcone formom muzycznym. Jest autorem konstruktywistycznej teorii formy sonatowej z jej dualizmem tematycznym, przetworzeniem i repryzą. Jego koncepcja odegrała dużą rolę w muzykologii i zaciążyła na późniejszych poglądach, oddziałując do dziś. Jego konstruktywistyczną teorię próbował połączyć Hugo Riemann z koncepcją periodyczną. Kompozycje Marxa, w tym m.in. singspiel Jerry und Bately (1824) i oratorium Mojżesz (1841) nie zdobyły sobie jednak popularności i nie przetrwały próby czasu.
(na podstawie materiałów źródłowych)