Kontrabas Solo
Kontrabas + ...
Dla początkujących
Kompozytorzy
Switch to English

Miserere (Wołanie o zlitowanie się)

Kompozytor: Allegri Gregorio

Instrumenty: Głos Sopran Alt Tenor Bas Mixed chorus

Tagi: Miserere Religious music Księga Psalmów

#Aranżacje

Ścignij darmowe partytury:

Complete Score PDF 0 MB
Complete Score PDF 14 MB
Complete Score PDF 0 MB
Complete Score PDF 2 MB
Complete Score PDF 0 MB
Complete Score PDF 0 MB
Complete Score PDF 0 MB
Complete Score PDF 20 MB
Complete Score PDF 0 MB
Complete Score PDF 2 MB
Complete Score PDF 2 MB
Complete Score PDF 4 MB
Complete Score PDF 4 MB
Complete Score PDF 1 MB
Complete Score PDF 3 MB
Complete Score PDF 0 MB
Choir 1 PDF 5 MBChoir 2 PDF 7 MB
Complete Score PDF 0 MB
Incomplete Parts PDF 4 MB

Aranżacje:

Kontrabas Solo:

(Farid Zehar)

Inna

Fortepian (Gribben, John) Klarnet basowy (Farid Zehar) Puzon(10) + Trąbka (Farid Zehar)
Wikipedia
Gregorio Allegri (ur. 1582 w Rzymie, zm. 7 lutego 1652 tamże) – włoski kompozytor i śpiewak.
Był uczniem Giovanniego Marii Nanino w latach 1600–1607 w Rzymie. Później przebywał w Fermo i Tivoli, gdzie działał w tamtejszych kapelach katedralnych. Po 1629 roku powrócił do Rzymu i związał się jako śpiewak i kapelmistrz z kapelą papieską przy Kaplicy Sykstyńskiej.
Jego muzyka nawiązuje do stylu XVI-wiecznej polifonii. Komponował koncerty kościelne na małą obsadę, motety, msze, improperia, psalmy, lamentacje, a z muzyki instrumentalnej canzony i sinfonie.
Jego najsłynniejszą kompozycją jest 9-głosowe Miserere. Był to jeden z utworów przeznaczonych do wykonywania wyłącznie raz do roku – w okresie Wielkiego Tygodnia – w Kaplicy Sykstyńskiej. Rękopis utworu był przechowywany w archiwum Kaplicy i pod groźbą ekskomuniki nie wolno było go wynosić, kopiować i rozpowszechniać. Zakaz nie był jednak ściśle przestrzegany. Pod koniec XVII wieku cesarz niemiecki poprosił papieża o kopię utworu, którą otrzymał. Przesłana partytura nie była jednak dokładnym zapisem utworu w takiej formie, jak był wykonywany, gdyż zgodnie z ówczesną praktyką wykonawczą śpiewacy Kaplicy Sykstyńskiej dodawali do prostego zapisu liczne ozdobniki – diminucje.
W 1769 roku, 14-letni wówczas Wolfgang Amadeus Mozart zasłynął sporządzeniem „ze słuchu” kompletnej partytury utworu w wersji „improwizowanej”, po jego dwukrotnym wysłuchaniu.